Ing. Pavel Šibrava

Bellušova 1867
Praha 13 - Lužiny
tel.: +420 603 991 602
email: p.sibrava@elektro-sibrava.cz
Upřednostňujte telefonní kontakt

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů se musí provádět po pěti letech, či po zásahu blesku Výkon revize se skládá z:

  • vizuální prohlídky soustavy hromosvodu,
  • zkoušky spojů,
  • úplnosti soustavy.

Potom následuje rozpojení zkušebních svorek a u každého zemniče je provedeno změření zemního odporu. Pokud vykazuje hodnoty vyšší než 15 Ohmů, posílí se příslušný zemnič, aby splňoval předepsaný odpor.

Pravidelné revize v předepsaných lhůtách Vám dává jistotu funkčnosti soustavy. Stane-li se při zásahu bleskem pojistná událost, bude likvidátor pojišťovny hledat všechny cesty k tomu, aby Vám nemuseli platit pokud možno nic.